Trắc nghiệm Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 11 có đáp án

  • 1911 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho ba vecto a, b, c. Điều kiện nào sau đây không kết luận được ba vecto đó đồng phẳng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Các đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD và đặt AB = a, AC = b và AD = c. Gọi M là trung điểm của CD.

Vecto 2BM bằng:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận