Trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án (Vận dụng)

  • 3381 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Giá trị của D=limn2+2nn3+2n23 bằng

Xem đáp án

Đáp án:

Ta có: 

D=limn2+2nn3+2n23=limn2+2nnlimn3+2n23n=limn2+2nnn2+2n+nn2+2n+nlimn3+2n23n(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=limn2+2nn2n2+2n+nlimn3+2n2n3(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=lim2nn2+2n+nlim2n2(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=lim21+2n+1lim21+2n32+1+2n3+1=2221+1+1=13

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trịnh Hoàng
21:21 - 24/03/2021

câu 6 ạ

Funny Videos
15:48 - 29/07/2021

right that's wrong