Trắc nghiệm Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (Nhận biết)

  • 891 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn có số đo

Xem đáp án

Số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Góc có đỉnh bên trong đường tròn có số đo:

Xem đáp án

Số đo góc có đỉnh bên trong đường tròn có số đo bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

5 tháng trước

Phương Thảo

Bình luận


Bình luận