Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án

  • 2675 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. (P) chứa a và song song với b, Q chứa b và song song với a. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai.

Xem đáp án

B sai vì hai mặt phẳng đó có thể song song. 

Đáp án B.


Câu 3:

Cho hình bình hành ABCD. Qua các đỉnh A, B, C, D ta dựng các nửa đường thẳng song song với nhau và nằm về một phía đối với mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng (P) cắt bốn đường thẳng nói trên tại A’, B’, C’, D’. Hỏi A’B’C’D’ là hình gì?

Xem đáp án

Định lí về giao tuyến của 1 mặt phẳng cắt 2 mặt phẳng song song:

   Nếu 1 mặt phẳng cắt 2 mặt phẳng song song thì 2 giao tuyến đó song song với nhau.

+ Do đó, 2 mp (ABB'A')// mp (CDD'C'), nên mp (A'B'C'D') cắt hai mp trên theo 2 giao tuyến là A'B';  C'D' thì A'B'// C'D'  (1)

+ Tương tự, hai mp (AA'D'D)// (BB'C'C) nên mp ( A'B'C'D') cắt hai mp trên theo 2 giao tuyến là A'D' và B'C' thì

A'D'// B'C'  (2)

Từ (1) và  (2) suy ra:  tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành.

Đáp án D.


Câu 4:

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. gọi I, J, K lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACC’, A’B’C’. mặt phẳng nào sau đây song song với (IJK)?

Xem đáp án

Gọi MNE lần lượt là trung điểm của BCCC′B′C′.

 Theo tính chất trọng tâm tam giác ta có:  AIAM= AJAN= 23 nên IJ // MN  (1).

Trong mặt phẳng (AA′ME) ta có

IK // ME   (2).

Từ (1) và (2) ta có:  

IJ; IK (IJK); MN;  ME(BB'C')

Nên IJ // (BB′C′), IK // (BB′C′)

Suy ra (IJK) // (BB′C′)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hai mặt phẳng (∝), (β) cắt nhau và cùng song song với đường thẳng d. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận