Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Nhận biết)

  • 2297 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 4:

Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi H là trung điểm của BC, khoảng cách từ S đến AH bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi O là chân đường cao của hình chóp nên O là tâm tam giác đáy.

Do đó O là trọng tâm tam giác ABC hay OAH


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận