Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Vận dụng)

  • 2938 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang vuông tại A và B, biết AB = BC = a, AD = 2a, SA = a3 và SA(ABCD). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB, SA. Tính khoảng cách từ M đến (NCD) theo a. 

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi I là giao điểm của AB và CD, vì AD = 2BC nên B là trung điểm của AI.

Gọi G là giao điểm của SB và IN, dễ thấy G là trọng tâm tam giác SAI.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận