Trắc nghiệm Phép quay có đáp án

  • 4597 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho một tam giác ABC đều tâm O. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Xét phép quay tâm O, góc quay 1200

 QO (A) = B;  QO (B) = C; QO (C) = AQO( E) = F;   QO(F) =  D;  QO(D) =  E;  QO(O)= O

Suy ra: 


Câu 2:

Dựng ra phía ngoài tam giác vuông cân ABC đỉnh A các tam giác đều ABD và ACE. Góc giữa hai đường thẳng BE và CD là:

Xem đáp án

Xét phép quay tâm A góc quay 60o biến D thành B và biến C thành E

Suy ra phép quay đó biến đường thẳng DC thành đường thẳng BE

Suy ra góc giữa DC và BE bằng góc quay 60o.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(1;0). Phép quay tâm O góc quay 45o biến M thành M’ có tọa độ

Xem đáp án

Ta có OM’ = OM = 1; tứ giác OHM’K là hình vuông đường chéo bằng 1 suy ra cạnh bằng (√2)/2.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cho hình lục giác đều ABCDEF, tâm O. mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Xét phép quay tâm O góc quay -60o :

 QO( A) = B;  QO(F) = A;  QO(D) =  E

Do đó, phép quay tâm O góc quay - 60 biến tam giác AFD thành tam giác  BAE.

Đáp án C


Câu 5:

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C. dựng các tam giác đều ABD, BCE về cùng phía đối với đường thẳng AC. Gọi F, G lần lượt là trung điểm của các cạnh AE và DC. Tam giác BFG là:

Xem đáp án

Xét phép quay tâm B góc quay -600 biến A thành D, biến E thành C

Suy ra phép quay này biến đoạn thẳng AE thành đoạn thẳng DC.

Suy ra nó biến trung điểm F của AE thành trung điểm G của DC.

Suy ra nó biến đoạn thẳng BF thành đoạn thẳng BG do đó BF = BG và góc FBG bằng 600. '

Vậy tam giác BFG là tam giác đều.

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Thực Lê Huy

Bình luận


Bình luận

Bht
10:18 - 12/08/2022

Liên quân Mobile

Bht
10:19 - 12/08/2022

Did you watch sẽ film?

Bht
15:37 - 12/08/2022

££££