Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 5 (Có đáp án): Xác suất của biến cố

  • 7875 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ 1 hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30.

 Tính xác suất để thẻ được lấy ghi số 6

Xem đáp án

Không gian mẫu Ω={1,2,..30}. kí hiệu A là biến cố “ thẻ lấy ra ghi số 6”, 

A={6}, n(A) =1,n(Ω) = 30

⇒P(A) =1/30

Chọn đáp án A


Câu 2:

Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ 1 hộp 30 thẻ được đánh số từ 1 đến 30.

 Tính xác suất để thẻ được lấy ghi số chia hết cho 5

Xem đáp án

Gọi B là biến cố "lấy được thẻ chia hết cho 5".

B = {5,10,15,20,25,30}, n(B) = 6

⇒P(B) =6/30 =1/5

Chọn đáp án là B

Nhận xét: học sinh có thể nhầm với số thẻ và số ghi trên thẻ, hoặc vận dụng nhầm công thức P(A) =(n(Ω))/(n(A)) dẫn đến các phương án khác còn lại.


Câu 5:

Một lớp học có 40 học sinh trong đó coa 15 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Văn và 5 học sinh giỏi cả Văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

Xác suất của biến cố C:”học sinh được chọn không giỏi Văn và Toán” là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ta có n(Ω) = 40

Số học sinh giỏi Văn hoặc Toán gồm: học sinh  chỉ giỏi Văn, học sinh chỉ giỏi Toán, học sinh giỏi cả Văn và Toán nên bằng

(15 +10) -5 = 20 em.

Do đó, số học sinh không giỏi cả Toán và Văn là 40 – 20 = 20 em, nên n(C) = 20

Vì vậy P(C) =(n(C))/(n(Ω))=1/2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Never Die Hip Hop
20:40 - 22/11/2022

Câu 5 B mới đúng

Nhật Hoàng 8/6
20:14 - 25/07/2023

Đáp án là 5/9 mới đúng chớ he