75 câu trắc nghiệm Giới hạn nâng cao (P1)

  • 32359 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho các số thực a,b thỏa |a| < 1; |b| < 1. Tìm giới hạn  I=lim1+a+a2+.........+an1+b+b2+.........+bn.

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có 1, a, a2, …, an là một cấp số nhân công bội a nên 

Tương tự 

Suy ra 

( Vì |a| < 1; |b| < 1). liman+1 = limbn+1 = 0.


Câu 2:

lim4n+2n+13n+4n+24bằng :

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có:

Vì 


Câu 3:

lim(n2sinnπ5-2n3) bằng:

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có:

Vì 


Câu 4:

Giá trị của N=lim(4n2+1-8n3+n3) bằng:

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có:

Mà: 


4.5

Đánh giá trung bình

86%

14%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Mai Thy

T

3 năm trước

Tab Ẩn Danh

3 năm trước

Nguyễn Tuấn

2 năm trước

Linh Lưu Ngọc

2 năm trước

Hồng Chiến

H

2 năm trước

Hiếu Vũ

2 năm trước

Đông Thanh

Bình luận


Bình luận

vo quan
21:48 - 23/03/2020

Chọn D.

Ta có:Suy ra

comment em cần bài làm chi tiết hơn

Xuân Mai
10:00 - 19/04/2020

tại sao câu 11 lại chia được luôn ạ. có dấu trừ ở tử mà

Trọng Thăng
15:27 - 21/04/2020

21 là 8/5

Duy Chiến
22:20 - 28/04/2020

chọn D chứ bị sai phần lời giải

Mr Fkun
18:53 - 06/05/2020

câu 9 phần 1 giải chi tiết giúp em với ạ