Dạng 1: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng có đáp án

  • 740 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

b) Lấy điểm N trên cạnh AC. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (NEF). Thiết diện là hình gì?

Xem đáp án

b) Kéo dài NE cắt AD tại P.

Do EF // (ABD) nên kẻ Px // AB và cắt BD tại Q.

Kẻ QF cắt BC tại R.

Khi đó hình thang NPQR là thiết diện của mặt phẳng (NEF) với tứ diện ABCD.


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm ΔABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh đường thẳng MG song song với mặt phẳng (ACD)

Xem đáp án
Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm ABD  và M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh đường thẳng MG song song với mặt phẳng (ACD) (ảnh 1)

Gọi I là trung điểm của AD.

Ta có G là trọng tâm ΔABD khi đó BGBI=23.

Mặt khác, MBC và BM=2MCBMBC=23.

Từ đó suy ra BGBI=BMBC.

Áp dụng định lý Ta-lét đảo suy ra GM // CI.  

CIACD nên GM // ACD.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận