Đề kiểm tra chương 2 hàm số bậc nhất và bậc 2 có đáp án

  • 833 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hàm số y=x2+1x3+x là hàm số:

Xem đáp án


Câu 5:

 Phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;-3) và song song với trục hoành là:

Xem đáp án

Đường thẳng song song với trục hoành có

dạng : y= b b0

Đường thẳng này đi qua điểm M(2 ;  -3) nên -3 = b.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = -3

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận