ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Nước Mĩ

  • 870 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mục tiêu bao quát nhất của Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là

Xem đáp án

Sau chiến tranh lạnh, trong bối cảnh Liên Xô tan rã, Mĩ tìm cách vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới. Đây cũng là mục tiêu bao quát nhất của Mĩ sau Chiến tranh lạnh – một biện pháp quan trọng của Mĩ trong quá trình tiến hành chiến lược toàn cầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đâu không phải mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Mĩ những năm 1945-1973?

Xem đáp án

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1973), Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với ba mục tiêu chính (bao gồm ba đáp án A, B, C).

- Mĩ đề ra mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt các nước XHCN chứ không đề ra mục tiêu tấn công Liên Xô và các nước XHCN.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào đi đầu cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp?

Xem đáp án

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là nước đi đầu trong cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Mĩ đã sử dụng chiêu bài nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

Xem đáp án

Trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”, Mĩ sử dụng chiêu bài “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Yếu tố nào tác động khiến năm 1973 nền kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng và suy thoái?

Xem đáp án

Từ năm 1973, do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng ->kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng, suy thoái kéo dài đến năm 1982.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận