ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Quy luật liên kết gen

  • 784 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là:

Xem đáp án

Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là ruồi giấm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thế nào là nhóm gen liên kết?

Xem đáp án

Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào làm 1 nhóm gen liên kết

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

Xem đáp án

Các gen cùng nằm trên một NST phân ly và tổ hợp cùng nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự di truyền liên kết.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhận định nào sau đây về liên kết gen là KHÔNG đúng?

Xem đáp án

Di truyền liên kết gen làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp chứ không phải không làm xuất hiện biến dị tổ hợp

VD: Cây P: AB/ab (cao, đỏ) × AB/ab (cao đỏ)

F1: 3 AB/--  :  1 ab/ab (3 cao đỏ : 1 thấp trắng)

Đã xuất hiện cây thấp trắng là biến dị tổ hợp

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là

Xem đáp án

Số nhóm gen liên kết bằng số NST bộ đơn bội và bằng 4. 

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận