ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Sự truyền tin qua xinap

  • 843 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở

Xem đáp án

Trong chùy chứa ty thể và các bóng chứa chất trung gian hóa học (axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin...).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

Xem đáp án

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Xem đáp án

Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

Xem đáp án

Các ion Ca2+không thuộc thành phần của xinap, chúng luôn có ở trong dịch bào.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Vai trò của ion Ca2+trong sự chuyển xung điện qua xináp:

Xem đáp án

Trong chùy xinap, Ca2+tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận