ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  • 800 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là:

Xem đáp án

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Tây Nguyên chủ yêu là cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su, chè, dâu tằm, hồ tiêu.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

Xem đáp án

Nhờ có một mùa đông lạnh

=>ĐBSH có thể phát triển chuyên môn hóa các loại cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đâu là nhóm nhân tố tạo nên nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp?

Xem đáp án

Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo ra nền chung cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp:

+ Vùng trung du, miền núi ->phát triển các mô hình nông  + Lâm nghiệp, trồng các cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.

+ Đồng bằng ->trồng cây lương thực, thực phẩm, nuôi gia cầm, gia súc nhỏ (lợn), thuỷ sản.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là:

Xem đáp án

Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là: Đồng bằng sông Cửu Long (năm 2005 có 56.582 trang trại).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Tây Nguyên không phải là vùng:

Xem đáp án

Tây Nguyên có các cao nguyên badan rộng lớn, màu mỡ ở các độ cao khác nhau

=>Nhận xét: Tây Nguyên có  nhiều đất đỏ đá vôi và đất xám bạc màu trên phù sa cổ.

=>Sai (đây là đặc điểm của vùng ĐNB)

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận