Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

  • 661 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Mốt của dấu hiệu:

Xem đáp án

Chọn A.

Bảng phân bố tần số:

Số con123456 
Tần số13127341N = 40

Giá trị có tần số lớn nhất là 1.

Vậy M0 = 1.


Câu 5:

Tần suất của giá trị 2 con là:

Xem đáp án

Chọn C.

Tần suất của giá trị có 2 con là:

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận