Trắc nghiệm Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn có đáp án (Thông hiểu)

  • 214 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định của bất phương trình x1x+22<x+1

Xem đáp án

 


Câu 2:

Bất phương trình (m − 1)x > 3 vô nghiệm khi 

Xem đáp án

- Rõ ràng nếu m ≠ 1 bất phương trình luôn có nghiệm.

- Xét m = 1 bất phương trình trở thành 0x > 3: vô nghiệm.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận