Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 3 (Có đáp án): Cấp số cộng

  • 5499 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho cấp số cộng có 8 số hạng. Số hạng đầu bằng 3 số hạng cuối bằng 24. Tính tổng các số hạng này

Xem đáp án

Ta có u1 = 3; u8 = 24, n = 8.

Tổng của 8 số hạng này  là: 

S8= n.(u1+u8)2= 8. (3+24)2= 108

Đáp án C


Câu 2:

Cho các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng

Xem đáp án

Xét phương án B :

Ta có: bn +1 = bn- 3bn +1-  bn= - 3  ( một số không đổi)

Do đó, đây là cấp số cộng có công sai d = -3.
Đáp án là B


Câu 3:

Cho 4 số lập phương thành cấp số cộng. Tổng của chúng bằng 22. Tổng các bình phương của chúng bằng 166. Tổng các lập phương của chúng bằng :

Xem đáp án

Gọi 4 số lập thành cấp số cộng là x - 3d; x- d; x + d; x + 3d.

Bốn số này lập thành cấp số cộng với công sai là 2d.

Theo giả thiết ta có:

x- 3d+x - d +x +d +x +3d = 22(x- 3d)2+(x- d)2+(x+d)2+(x+3d)2= 1664x = 224x2+20d2= 166x = 112d = ±32

Vậy 4 số đó là 1,4,7,10 hoặc 10,7,4,1

Tổng các lập phương của chúng: 13+43+73+ 103=1408

Đáp án là D


Câu 4:

Trong mặt phẳng toạ độ, cho đồ thị (d) của hàm số y= 4x-5.

Với mỗi số nguyên dương, gọi An là giao điểm của(d) và đường thẳng x=n. Xét dãy số (un) với un là tung độ của điểm An. Tính u1+...+u15.

Xem đáp án

Dễ thấy un=4n5

Ta có: un+1=4(n+1)5=4n1

un+1=un+4,n1

Suy ra un  là một cấp số cộng với công sai là d=4

Ta có:  u1= 4.1- 5 = -1; u15= 4.15 - 5 = 55

Vậy  u1+u2+...+u15=S15=152u1+u15=1521+55=405

Đáp án là A


Câu 5:

Tìm x biết 1+3 +5+...+x =64

Xem đáp án

Vế trái: 1 + 3+ 5+ .. + x là tổng của cấp số cộng có u1= 1; d = 2; un= x

Sn= n. [2+(n-1).2]2= 642n+2n2- 2n = 1282n2= 128n2= 64n = 8

Khi đó, x = u8= 1+7. 2 = 15

Đáp án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Nam Anh

Bình luận


Bình luận

18-11A14- Hồ Đăng Khoa
22:36 - 24/12/2021

hay a