Trắc nghiệm Đề kiểm tra cuối năm Hình học 10 có đáp án

  • 826 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A. Ta có CABA=CA+AB=CB=BC. Vậy A sai.

Đáp án B. Ta có AB+AC=ADBC (với D là điểm thỏa mãn ABDC là hình bình hành). Vậy B sai.

Đáp án C. Ta có AB+CA=CA+AB=CB. Vậy C đúng. 

Chọn C.


Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông cân tại C và AB=2. Tính độ dài của AB+AC.

Xem đáp án


Câu 3:

Cho tam giác ABC có M  là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM.  Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận