Trắc nghiệm Hàm số có đáp án (Tổng hợp)

  • 204 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=1x-1

Xem đáp án

Xét đáp án A, thay x = 2 và y = 1 vào hàm số y=1x-1 ta được 1=12-1: thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tìm tập xác định D của hàm số y=3x-12x-2

Xem đáp án

Hàm số xác định khi 2x – 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

Vậy tập xác định của hàm số là D = R∖{1}.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tìm tập xác định D của hàm số y=2x+1x2-3x+2

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y=2x+1x2-6x+m-2 xác định trên R.

Xem đáp án

Hàm số xác định khi x2 − 6x + m – 2 > 0 ⇔ (x − 3)2 + m – 11 > 0

Hàm số xác định với ∀ x ∈ R ⇔ (x − 3)2 + m – 11 > 0 đúng với mọi x ∈ R

⇔ m – 11 > 0 ⇔ m > 11.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận