Trắc nghiệm Phép biến hình. Phép tịnh tiến có đáp án

  • 8295 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phép biến hình biến điểm M thành điểm M’ thì với mỗi điểm M có:

Xem đáp án

quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó gọi là phép biến hình trong mặt phẳng.

chọn đáp án: D


Câu 2:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường trong (O). Qua O kẻ đường thẳng d. Quy tắc nào sau đây là một phép biến hình.

Xem đáp án

Các quy tắc A, B, C đều biến O thành nhiều hơn một điểm nên đó không phải là phép biến hình. Quy tắc D biến O thành điểm H duy nhất nên đó là phép biến hình.

Chọn đáp án D


Câu 3:

Cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của BC. Phép tịnh tiến theo vecto v biến M thành A thì v bằng:

Xem đáp án

Phép tịnh tiến theo vecto v biến M thành A  nên v= MA

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho tam giác ABC có trực tâm H, nội tiếp đường tròn (O), BC cố định, I là trung điểm của BC. Khi A di động trên (O) thì quỹ tích H là đường tròn (O’) là ảnh của O qua phép tịnh tiến theo vecto v bằng:

Xem đáp án

Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua O.

Ta có: BH // A’C suy ra BHCA’ là hình bình hành

Do đó HA’ cắt BC tại trung điểm I của BC.

Mà O là trung điểm của AA’ suy ra OI là đường trung bình của tam giác AHA’

Suy ra AH = 2OI

Do đó vecto v = 2 OI

Chọn đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phạm Hiếu'ss

C

2 năm trước

Châu Hải

d
V

1 năm trước

Vũ Hoàng

Bình luận


Bình luận