Trắc nghiệm Phép đối xứng tâm có đáp án

  • 2872 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình có hai đường thẳng a và b song song với nhau thì có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến a thành b?

Xem đáp án

Lấy hai điểm A, B bất kì lần lượt thuộc a, b. Trung điểm I của AB chính là tâm đối xứng của hình.

Vì A và B là 2 điểm bất kì nên có vô số điểm I thỏa mãn.

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AD. Phép đối xứng tâm O biến.

Xem đáp án

Phép đối xứng tâm O biến: 

 ĐO( B) = D; ĐO ( E) = F:  ĐO( C) = A;  ĐO(O)=  O;  ĐO(D) = B

Ba phương án A, B, C đều sai về hướng của vecto

Đáp án D


Câu 3:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-3;7). Phép đối xứng tâm O biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

Xem đáp án

Phép đối xứng tâm O biến M(x;y) thành M’(-x;-y).

Áp dụng biểu thức tọa độ của  phép đối xứng tâm ta  có:

Chọn đáp án B


Câu 4:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;-6) và điểm I(1;4). Phép đối xứng tâm I biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

Xem đáp án

Phép đối xứng tâm I biến điểm M thành điểm M'  thì điểm I là trung  điểm của MM'.
Do đó: 

 


Câu 5:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - 6y + 5 = 0 điểm I(2;-4). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

Xem đáp án

Lấy M(x;y) thuộc d, phép đối xứng tâm I (x0; y0) biến M(x; y) thành M'(x'; y') thuộc d'

Suy ra,  I là trung điểm của MM'. Do đó: 

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11   (1) 

Vì điểm M(x, y) thuộc  đường thẳng d nên :  2x - 6y +  5 =  0   (2) 

Thay (1) vào (2) ta được :

2(4 - x') - 6(-8 - y') + 5 = 0 ⇒ 2x' - 6y' - 61 = 0

Suy ra,phương trình đường thẳng d' là:   2x - 6y - 61 = 0.

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Kim thị phương
21:42 - 30/10/2021

Câu 16 phải là x^2 + y^2 + 6x + 2y -6 = 0

Kim thị phương
21:42 - 30/10/2021

À thôi ạ em biết em sai rồi