Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Vận dụng)

  • 3340 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giải phương trình tanπ3x.tanπ3+2x=1

Xem đáp án

Giải phương trình tan(pi/3 -x) . tan(pi/3 +2x) = 1: A.x=pi/6+kpi B.x=-pi/3+kpi C.x=-pi/6+kpi D.Vô nghiệm (ảnh 1)

Giải phương trình tan(pi/3 -x) . tan(pi/3 +2x) = 1: A.x=pi/6+kpi B.x=-pi/3+kpi C.x=-pi/6+kpi D.Vô nghiệm (ảnh 2)


Câu 2:

Cho phương trình tan4x. tanx = −1. Nghiệm của phương trình là

Xem đáp án

Cho phương trình tan4x. tanx = −1. Nghiệm của phương trình là: A.pi/6+kpi/3(k thuộc Z,k khác 2+3m,m thuộc Z) (ảnh 1)

Cho phương trình tan4x. tanx = −1. Nghiệm của phương trình là: A.pi/6+kpi/3(k thuộc Z,k khác 2+3m,m thuộc Z) (ảnh 2)


Câu 3:

Phương trình tanπ2x+2tan2x+π2=1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình tan(pi/2 - x) +2tan(2x + pi/2) = 1 có nghiệm là: A.x=pi/4+k2pi(k thuộc Z) B.x=pi/4+kpi(k thuộc Z) (ảnh 1)


Câu 5:

Phương trình cos11x.cos3x = cos17x.cos9x có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình cos11x.cos3x = cos17x.cos9x có nghiệm là: A.x=kpi/6,x=kpi/10 B.x=kpi/6,x=kpi/20 (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bht
08:24 - 04/06/2022

Hé lo