Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Tổng hợp câu hay và khó chương II- Phần I

  • 823 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình dưới?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Đồ thị hàm số y = x2 − 6|x| + 5.

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận