100 câu trắc nghiệm Phép dời hình cơ bản (phần 1)

  • 6373 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Trong các định nghĩa sau định nghĩa nào sai :

Xem đáp án

Đáp án A

Với mỗiđiểm M thuộc mặt phẳng, xácđịnh đượcduy nhất mộtđiểm M’ thuộc mặt phẳngấy


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

Phép dời hình là phép biến hình không thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Phép dời hình bao gồm: phép tịnh tiến, phép quay, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm 


Câu 3:

Tính chất nào sau đây không phải của phép dời hình:

Xem đáp án

Đáp án D

Phép dời hình bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì.

Do đó, qua phép biến hình F, biến 2 điểm M , N lần lượt thành 2 điểm M'; N' thì MN = M'N'


Câu 5:

Trong các biểu thức tọa độ sau, biểu thức nào sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Phép đối xứng tâm O(0;0) biếnđiểm M(x;y) thành M’(x’;y’): x'=xy'=y


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thi Thuy Linh Tran

N

2 năm trước

Nguyễn Đắc Tuấn

Bình luận


Bình luận