93 Bài tập trắc nghiệm Lượng giác lớp 11 có lời giải (P2)

  • 45644 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 1-cos2x là

Xem đáp án

Do đó, hàm số đã cho xác định với mọi x

Đáp án A


Câu 2:

Hàm số nào sau đây có tập xác định R

Xem đáp án

Vậy hàm số  này có tập  xác định D=R.

Đáp án A


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = 1-sinxsin2x là

Xem đáp án

Do  đó, điều kiện xác định của hàm số  là:  

Đáp án A


Câu 5:

Hàm số y = 2-sin2xmcosx +1 có tập xác định R khi

Xem đáp án

Hàm số có tập xác định R khi: m.cosx+ 1 > 0 (*).

+ Khi m=0 thì (*) luôn đúng nên nhận giá trị m = 0 .

+ Khi m> 0 thì   nên (*) đúng khi –m+ 1 >0 hay 0< m< 1

+ Khi m<  0 thì   nên (*) đúng khi m+ 1>0 hay – 1< m < 0  .

Vậy giá trị m thoả  mãn là – 1< m< 1

Đáp án D


4.5

Đánh giá trung bình

85%

8%

8%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Le Anh Thu

4 năm trước

Nông Thị Bích Loan

3 năm trước

Trang Đặng

Lượng kiến thức mà thầy cô đưa ra sát với bài tập rất hay ạ Cảm ơn vietjact đã đồng hành giúp đỡ học sinh tụi em
G

3 năm trước

Giang Hương

H

3 năm trước

Hoàng Vũ

3 năm trước

Nguyễn Văn Diễn

3 năm trước

Đặng Mỹ Chi

Oki

3 năm trước

Ngọc Nữ

H

3 năm trước

Hoa Nguyễn

H

2 năm trước

Hieu Nguyen

h

2 năm trước

hien ngoc

P

2 năm trước

Phạm Phương Thảo

H

2 năm trước

Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận