93 Bài tập trắc nghiệm Lượng giác lớp 11 có lời giải (P3)

  • 45646 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

Cho hàm số f(x) = cos19x và g(x) = 4tan 3x, chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án

+ Xét hàm y= f(x)= cos 19x

TXĐ: D= R

Với mọi x, ta có: -x và

  f(- x) = cos( -19x)= cos19x = f(x)

Do đó y= cos19x là hàm số chẵn trên R.

+ Xét hàm y= g(x) = 4tan3x

TXĐ: D = \{π6+kπ3,k}

Với mọi x, ta có: -x và

  g(-x) = 4.tan(- 3x) = - 4tan 3x= - g(x)

Do đó: y= 4tan3x là hàm lẻ trên tập xác định của nó

Đáp án A


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

+ Xét hàm y= f(x) = 10 sinx- 3

TXĐ:  D=  R.

Ta có: f(- x)= 10sin (- x) – 3= - 10sinx- 3

=> f(-x)f(x); f(-x)-f(x) 

Do đó hàm số này không chẵn, không lẻ.

Đáp án D


Câu 4:

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

Xem đáp án

+ Xét hàm y= f(x) = - 3sin2 x+ 5 cosx 

TXĐ: D= R

Với mọi x, ta có: -x và

f( -x) = - 3sin2(- x) + 5cos(- x) = -3sin2x + 5cosx = f(x)

Do đó, hàm số y = - 3sin2 x+ 5cosx là hàm số chẵn trên R.

Đáp án D


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

* Xét hàm số y= | sinx- x| - | sinx+ x|

TXĐ: D= R

Với mọi x, ta có: -x và

f( - x) = | sin ( -x) + x| - | sin ( -x) –x|

 = | - sinx + x| - | - sinx – x|  = | sin x – x| - | sinx+ x|= f(x)

Do đó: y= | sinx- x|  - | sinx+ x| là hàm số chẵn trên R.

Đáp án D


4.5

Đánh giá trung bình

85%

8%

8%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Le Anh Thu

4 năm trước

Nông Thị Bích Loan

3 năm trước

Trang Đặng

Lượng kiến thức mà thầy cô đưa ra sát với bài tập rất hay ạ Cảm ơn vietjact đã đồng hành giúp đỡ học sinh tụi em
G

3 năm trước

Giang Hương

H

3 năm trước

Hoàng Vũ

3 năm trước

Nguyễn Văn Diễn

3 năm trước

Đặng Mỹ Chi

Oki

3 năm trước

Ngọc Nữ

H

3 năm trước

Hoa Nguyễn

H

2 năm trước

Hieu Nguyen

h

2 năm trước

hien ngoc

P

2 năm trước

Phạm Phương Thảo

H

2 năm trước

Hà Nguyễn

Bình luận


Bình luận

phan thị kiều linh
20:19 - 09/08/2020

điều kiện của t