ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Câu hỏi điền từ

  • 2836 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

“Phải nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng _______ đầy hoa dại.”

Xem đáp án

Phải nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóađầy hoa dại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

“Là sản phẩm của sự khái quát hoá từ đời sống, ________ nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan”

Xem đáp án

Là sản phẩm của sự khái quát hoá từ đời sống, hình tượngnghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

"... là kết tinh của những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời, từng làm nhà văn day dứt, trăn trở và thôi thúc họ phải nói to lên để chia sẻ với người khác.”

Xem đáp án

Hình tượnglà kết tinh của những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời, từng làm nhà văn day dứt, trăn trở và thôi thúc họ phải nói to lên để chia sẻ với người khác.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Theo Hoài Thanh nhận định: "Xuân Diệu là nhà thơ _______ nhất trong các nhà thơ ______".

Xem đáp án

Theo Hoài Thanh nhận định: "Xuân Diệu là nhà thơ mớinhất trong các nhà thơ mới".

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Cái đáng quí nhất ở ngòi bút Nam Cao là ________ sâu sắc ở bản chất tốt đẹp của người lao động.

Xem đáp án

Cái đáng quí nhất ở ngòi bút Nam Cao là niềm tinsâu sắc ở bản chất tốt đẹp của người lao động.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Tìm và phát hiện lỗi sai

( 7.1 K lượt thi )

Nghĩa của từ

( 3 K lượt thi )

Câu hỏi kết hợp

( 2.5 K lượt thi )

Phương thức biểu đạt

( 1.7 K lượt thi )

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

Thao tác lập luận

( 1.5 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Tuyet Tuyet

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Khuyên
13:06 - 17/04/2022

Câu 40 là đáp án B chứ ạ Ngoài/để