Đề kiểm tra học kì I Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 15 phút có đáp án (Đề 1)

  • 3186 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=sin2x1cosx  là 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Hàm số y=sinx2+cos2x3tuần hoàn với chu kì là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho k . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tập nghiệm của phương trình 2sin2x+5sinx+2=0  

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phương trình 4cos2x8sinx7=0  tương đương với

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

11 tháng trước

Tuấn Anh

Bình luận


Bình luận