Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra cuối kì có đáp án (Đề 1)

  • 597 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ba số hạng đầu tiên theo lũy thừa tăng dần của x trong khai triển 1+2x10  

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Cho cấp số cộng un  u2=3  u4=7 . Giá trị của u15  bằng

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Cho phép tịnh tiến Tu  biến điểm M thành M1  và phép tịnh tiến Tv  biến M1  thành M2 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Điều kiện xác định của hàm số y=tanx+cotx  

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Phương trình sinx+3cosx=1  có tập nghiệm là

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận