ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Điều hòa biểu hiện gen

  • 849 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự biểu hiện điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở cấp độ:

Xem đáp án

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:

Xem đáp án

Operon Lac bao gồm: Nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là:

Xem đáp án

Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở vi khuẩn E.colilà đường lactose.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm

Xem đáp án

Sự điều hòa hoạt động gen nhằm đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hòa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Sự kiểm soát gen ở sinh vật nhân thực đa bào phức tạp hơn so với nhân sơ là do:

Xem đáp án

Ở sinh vật nhân thực đa bào, kiểm soát gen phức tạp hơn so với nhân sơ do các tế bào khác nhau được biết hóa chức năng khác nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận