ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Đột biến gen

  • 915 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các loại đột biến gen bao gồm:

Xem đáp án

Các loại đột biến gen bao gồm: Thêm một hoặc vài cặp bazơ; Bớt một hoặc vài cặp bazơ; Thay thế một hoặc vài cặp bazơ;

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Thể đột biến là:

Xem đáp án

Thể đột biến là cơ thể mang đột biến gen đó biểu hiện chỉ ở kiểu hình

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong trường hợp nào một đột biến gen trở thành thể đột biến:

Xem đáp án

Các trường hợp A, B, C đều có thể trở thành thể đột biến.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Tại sao đột biến gen có tần số thấp nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong quần thể giao phối?

Xem đáp án

Tần số đột biến ở từng gen rất thấp nhưng đột biến gen lại thường xuyên xuất hiện trong quần thể giao phối vì mỗi cá thể có rất nhiều gen và quần thể có rất nhiều cá thể → vốn gen trong quần thể rất lớn ⇒ nguồn biến dị di truyền vô cùng phong phú.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tại sao dạng mất hoặc thêm một cặp nucleotit làm thay đổi nhiều nhất về cấu trúc protein?

Xem đáp án

Khi mất, thêm một cặp nuclêôtit, gây nên đột biến dịch khung, sắp xếp lại các bộ ba từ điểm bị đột biến đến cuối gen dẫn đến việc sắp xếp lại trình tự các axit amin từ mã bộ ba bị đột biến đến cuối chuỗi polipeptit.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận