Hiện tượng quang điện trong

  • 746 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện ngoài:

Xem đáp án

A, B,C - đúng

D - sai vì các tế bào quang điện hoạt động được khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ?

Xem đáp án

Trong 4 linh kiện trên thì quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn câu phát biểu sai về pin quang điện.

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: Pin quang điện là nguồn điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điện trở của một quang điện trở có

Xem đáp án

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài Megaôm (rất lớn) khi không được chiếu sáng xuống vài chục ôm khi được chiếu sáng thích hợp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn ?

Xem đáp án

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Khi bán dẫn được chiếu sáng bằng chùm sáng có bước sóng thích hợp thì trong bán dẫn có thêm electron dẫn và lỗ trống được tạo thành. Do đó, mật độ hạt tải điện tăng, tức là điện trở suất của nó giảm. Cường độ ánh sáng chiếu vào bán dẫn càng mạnh thì điện trở suất của nó càng nhỏ.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận