ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học tự nhiên - Sự hấp phụ và vận chuyển vật chất trong cây

  • 1269 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

Xem đáp án

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu.

Nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bàn nào?

Xem đáp án

Khoáng được hấp thụ bị động và chủ động.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nồng độ Ca2+trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+bằng cách nào?

Xem đáp án

Cây cần vận chuyển ion ngược chiều gradient nồng độ → Hấp thụ chủ động.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Quang hợp ở thực vật

( 2.5 K lượt thi )

Hô hấp ở thực vật

( 1 K lượt thi )

Cảm ứng ở thực vật

( 0.9 K lượt thi )

Tiêu hóa ở động vật

( 1 K lượt thi )

Gen và mã di truyền

( 1.3 K lượt thi )

Các bằng chứng tiến hóa

( 1.1 K lượt thi )

Hệ sinh thái

( 1 K lượt thi )

Quá trình nhân đôi DNA

( 1 K lượt thi )

Đột biến gen

( 0.9 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận