ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Tư duy định tính - Tổng hợp các đề đọc hiểu phần 3

  • 985 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

Nghĩa của từ

( 3 K lượt thi )

Câu hỏi điền từ

( 2.8 K lượt thi )

Câu hỏi kết hợp

( 2.5 K lượt thi )

Câu hỏi đơn

( 1.6 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận