Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 5 có đáp án (Đề 1)

  • 719 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mốt của một bảng phân bố tần số là:

Xem đáp án

Chọn B.

Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là Mo.


Câu 2:

Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng được thống kê như ở bảng sau:


Cho biết đơn vị điều tra và kích thước mẫu của số liệu trên.

Xem đáp án

Chọn A.

Tháng123456789101112 
Số khách430550430520550515550110520430550880Cộng: 6035

Đơn vị điều tra: Số khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng

Kích thước mẫu của số liệu: 6035


Câu 3:

Công việc nào sau đây không phụ thuộc vào công việc của môn thống kê?

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 4:

Để may đồng phục cho khối học sinh lớp năm của một trường tiểu học. Người ta chọn ra một lớp 5A, thống kê chiều cao của 45 học sinh lớp (tính bằng cm) được ghi lại như sau :


Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:

Xem đáp án

Chọn B.

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu trên là: 98; 99; 101; 102; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 113; 114; 115; 118; 122; 124; (Có 18 giá trị khác nhau của dấu hiệu)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận