Bảng phân bố tần số và tần suất Biểu đồ

  • 533 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 11 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều tra về số tiền mua sách trong  một năm của 40 sinh viên ta có mẫu số liệu sau (đơn vị nghìn đồng):

 

Các số liệu trên được phân thành 10 lớp:

L1=[0;100), L2=[100;200),...,L10=[900;1000)

a)    a) Tần suất của lớp nào là cao nhất?

 

Xem đáp án

Từ dãy số liệu ta có bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp sau đây:

a)  a) Nhìn vào bảng ta thấy lớp L1 có tần số cao nhất. Đáp án là A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận