100 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác nâng cao (P1)

  • 7882 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức sau : B = cos00 + cos200 + cos 400 + ... + cos1600 + cos1800.

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có: B = ( cos00 + cos1800) + (cos200 + cos1600)  +...+ cos800 + cos1000)

= (cos00 - cos00)  + (cos200 - cos 200) + ... + (cos800 - cos800= 0


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức sau C = tan 50 tan 100 tan 150 ..tan800 tan850

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có

C = ( tan50 . tan 850  ) .( tan 150  tan 750 ) ...tan 450

= ( tan50 .cot 50  ) .( tan 150  cot 150 ) ..tan 450 = 1

( do với 2 góc phụ nhau thì tan góc này bằng cot  góc kia)


Câu 4:

Xét dấu của biểu thức sau 

 

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có 

 suy ra 

Vậy 


Câu 5:

Điểm cuối của góc lượng giác α  ở góc phần tư thứ mấy nếu cos α =1- sin2α 

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có  tương đương 

do đó; cos α = |cos α|

suy ra; cosα ≥ 0

Điểm cuối của góc lượng giác α ở góc phần tư thứ I hoặc IV.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận