100 câu trắc nghiệm Cung và góc lượng giác nâng cao (P4)

  • 7869 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Nếu tan β2=4tan α2 thì tanβ-α2bằng :

Xem đáp án

Chọn A.

Sử dụng công thức cộng ; ta có:


Câu 3:

Biểu thức  có kết quả rút gọn là :

Xem đáp án

Chọn C.

Áp dụng công thức nhân đôi; ta có :


Câu 4:

Nếu 5sin α = 3sin(α + 2β) thì :

Xem đáp án

Chọn C.

Áp dụng công thức cộng ; ta có :

5sin α = 3sin(α + 2β) 5sin[(α + β) – β] = 3sin(α + β) + β]

5sin(α + β)cos β – 5cos(α + β)sin β = 3sin(α + β)cos β + 3cos(α + β)sin β

2sin(α + β)cos β = 8cos(α + β)sin β


Câu 5:

Biết α+β+γ=π2 và cot α, cot β, cot γ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tích số cot α.cot γ  bằng :

Xem đáp án

Chọn C.

Ta có : , suy ra 

Suy ra :

 ( rút gọn cả 2 vế cho cotβ)

cot α.cot γ =3.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận