Trắc nghiệm Dấu của nhị thức bậc nhất có đáp án (Tổng hợp)

  • 201 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho biểu thức fx=x+32xx1. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x) > 0 là:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho biểu thức fx=xx3x51x. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x)  0 là:

Xem đáp án


Câu 3:

Cho biểu thức fx=4x12x24x. Tập hợp tất cả các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình f(x)  0 là:

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận