Trắc nghiệm Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Thông hiểu)

  • 1964 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, mặt bên SAC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi I là trung điểm của SC. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(I): AISC

(II): (SBC)(SAC)

(III): AIBC

(IV): (ABI)(SBC)

Xem đáp án

Đáp án D

Tam giác SAC đều có I là trung điểm của SC nên AISC.

⇒ Mệnh đề (I) đúng.

Gọi H là trung điểm AC suy ra SHAC.

Mà (SAC)(ABC) theo giao tuyến AC nên SH(ABC) do đó SHBC.

Hơn nữa theo giả thiết tam giác ABC vuông tại C nên BCAC.

Từ đó suy ra BC(SAC) ⇒ BCAI. Do đó mệnh đề (III) đúng.

Từ mệnh đề (I) và (III) suy ra mệnh đề (IV) đúng.

Ta có: BCACBCSH ⇒ BC(SAC)

BC(SBC) ⇒ (SBC)(SAC)

Vậy mệnh đề (II) đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận