Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn có đáp án (Thông hiểu)

  • 2781 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Tìm hệ số có giá trị lớn nhất trong khai triển đa thức P(x)=(2x+1)13=a0x13+a1x12+...+a13.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có số hạng tổng quát sau khi khai triển nhị thức 2x+113 là:


Câu 5:

Tính tổng S=C1000-5C1001+52C1002-...+5100C100100.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Vì thế xét P(x)=(1-5x)100 theo khai triển nhị thức Newton, ta có:

P(x)=(1-5x)100=C1000-C10015x+C1002(5x)2-...+C100100(5x)100

Thay x=1 vào ta được: P(1)=(-4)100=C1000-C10015+C100252-...+C100100.5100

Do đó; S=(-4)100=4100.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Funny Videos
21:34 - 13/07/2021

e góp ý thật nhé, đề ad sai nhiều quá, đang giải đề không thấy đáp án rồi ấn xem lời giải, nhưng giải hiện ra lại là một đề bài khác, em cảm thấy vô cùng bức xúc và khó chịu, rất mong lời góp ý của em không khiến ad buồn và mong ad khắc phục ạ