Trắc nghiệm Phương trình đường elip có đáp án (Thông hiểu)

  • 197 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho elip (E) có tiêu cự là 2c, độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 2a và 2b. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Vì a2=b2+c2 và a, b, c > 0 nên ta có  a2  > c2 ⇔ a > c. Hiển nhiên b < a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho Elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1, với a > b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Với c2=a2-b2 (c > 0), tâm sai của elip là e=ca nên đáp án D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho elip có hai tiêu điểm là F1,F2 và có độ dài trục lớn là 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Elip  có hai tiêu điểm là F1,F2 ta có 2c=F1F2

a2=b2+c2 và a, b, c > 0 nên ta có a2>c2a>c. Do dó 2a>F1F2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho Elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1, với a > b > 0. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Elip (E) có phương trình chính tắc là x2a2+y2b2=1, với a > b > 0 thì có tiêu cự 2c > 0  thỏa mãn c2=a2-b2 và có các tiêu điểm (−c; 0) và (c; 0).

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận