Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1(có đáp án): Mệnh đề chứa biến và áp dụng vào suy luận toán học

  • 2894 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phát biểu sau, hỏi có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

1) Hà nội là thủ đô của Việt Nam

2)    x  R, 5x – x2 > 1

3) 6x + 1 > 3

4) Phương trình x2 + 3x – 1 > 0 có nghiệm

Xem đáp án

Đáp án C

Ta thấy câu 1), 2) và 4) là các mệnh đề vì ta có thể xét được tính đúng sai của chúng.

Câu 3) không khải mệnh đề vì ta chưa xét được tính đúng sai của nó, chỉ khi cho x một giá trị nào đó thì ta mới nhận được một mệnh đề.

Vậy có 3 mệnh đề.


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào không là mệnh đề chứa biến?

Xem đáp án

Đáp án A

Dễ thấy các đáp án B, C, D đều có chứa các biến, đáp án A là mệnh đề xét được tính đúng sai ngay nên nó không là mệnh đề chứa biến.


Câu 3:

Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “x cao trên 180 cm”. Mệnh đề “ x  X, P(x)” khẳng định rằng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Mệnh đề “ x  R, x2 = 2” khẳng định rằng:

Xem đáp án

Đáp án B

có ít nhất một số thực mà  bình phương của  nó  bằng 2


Câu 5:

Tìm mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

10 tháng trước

Nguyen Manh Tin

Bình luận


Bình luận