Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Môt số bài toán về đồ thị hàm số bậc nhất

  • 612 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hàm số y=x+24x bằng hàm số nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hàm số y=x+x được viết lại là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Hàm số y=x+1+x3 được viết lại là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận