Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 432 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Nếu a  và b  cùng vuông góc với c  thì a  và b  hoặc song song hoặc chéo nhau.

C sai do: Giả sử hai đường thẳng a  và b  chéo nhau, ta dựng đường thẳng c  là đường vuông góc chung của a  và b . Khi đó góc giữa a  và c  bằng với góc giữa b  và c  và cùng bằng 90o, nhưng hiển nhiên hai đường thẳng a  và b  không song song.

D sai do: giả sử a  vuông góc với c , b  song song với c , khi đó góc giữa a  và c  bằng 90o, còn góc giữa b  và c bằng 90o

Do đó B đúng.


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối vuông góc. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?

Xem đáp án

Chọn A.

Theo lý thuyết.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận