Trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (Nhận biết)

  • 262 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Với ba điểm phân biệt A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng, đẳng thức

 xảy ra khi B nằm giữa A và C

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì GA+GB+GC=0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

 nên A sai

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khi đó OA+BO=

Xem đáp án

Ta có: 

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận