Trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (Tổng hợp)

  • 226 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCD, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó

Xem đáp án


Câu 2:

Cho tam giác ABC và một điểm G thỏa mãn GA+GB+GC=0. Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Điểm G là trọng tâm tam giác ABC 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

Xem đáp án

Xét các đáp án:

Đáp án A. Ta có: . Vậy A đúng

Đáp án B. Ta có:  Vậy B sai

Đáp án C. TA có: . Vậy C đúng

Đáp án D. Ta có: . Vậy D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho I là trung điểm AB. Với mỗi điểm M bất kì ta luôn có

Xem đáp án

Với mỗi điểm M bất kì và I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì hay 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện để I là trung điểm AB là

Xem đáp án

I là trung điểm của AB nếu IA+IB=0

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận