ĐGNL ĐHQG Hà Nội - Khoa học xã hội - Vấn đề phát triển ngành thương mại và du lịch

  • 735 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế là

Xem đáp án

Khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng mức bán lẻ và dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (trên 80%).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nội thương phát triển mạnh nhất ở các vùng

Xem đáp án

Nội thương phát triển mạnh nhất ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay của nước ta là

Xem đáp án

Thị trường xuất khẩu lớn nhất hiện nay của nước ta là Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta không phải là

Xem đáp án

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta bao gồm chủ yếu là nguyên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng.

=>hàng công nghiệp nặng và khoáng sản là mặt hàng xuất khẩu, không phải là mặt hàng nhập khẩu của nước ta.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tài nguyên du lịch nào sau đây ở nước ta thuộc về nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên

Xem đáp án

Vịnh Hạ Long là khu du lịch tự nhiên ở nước ta (gồm các hang động, đảo đá, thắng cảnh đẹp).

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận