50 câu trắc nghiệm Thống kê nâng cao (P1)

  • 2320 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

 

Giá trị đại diện của nhóm thứ 4 là: 

Xem đáp án

Chọn B.

Giá trị đại diện của nhóm thứ 4 là: (158 + 156) : 2 = 157.


Câu 2:

Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Anh (thang điểm 20). Kết quả như sau:

Số trung vị là:

Xem đáp án

Chọn B

Ta thấy N = 100 chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của số đứng ở vị trí thứ 50 và 51.

Giá trị đứng ở vị tri 50 là 15 và giá trị đứng ở vị trí 51 là 16

Do đó; số trung vị cần tìm là: 


Câu 5:

Chiều cao của 45 cây hoa hồng (tính bằng cm) được ghi lại như sau: (lập bảng ghép lớp):

[98; 103); [103; 108); [108; 113); [113; 118); [118; 123); [123; 128); [128; 133); [133; 138); [138; 143); [143; 148].

Số trung bình cộng:

Xem đáp án

Chọn B

Dựa vào bảng phân dữ liệu đề bài cho ta có bảng phân bố tần số, tần suất như sau:

Số trung bình cộng của bảng số liệu:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

4 tháng trước

Thanh Tùng

Bình luận


Bình luận